8 listopada 2012

Przypowieść o królu i trzech synach – Miłość.

Wielki król miał trzech synów i chciał jednego z nich wybrać na swego następcę. 
A było to bardzo trudne, bo każdy z nich był bardzo inteligentny, bardzo odważny. 
Kogo wybrać? Zapytał wielkiego mędrca, a ten podsunął mu myśl …
 Król udał się do domu, zawołał wszystkich synów. 
Każdemu dał torbę nasion i oznajmił, że wyrusza na pielgrzymkę religijną.
 “Zajmie mi to kilka lat, rok, dwa, trzy może więcej.To taka prośba dla was. Te nasiona będziecie musieli mi oddać, gdy wrócę. Który najlepiej je przechowa, zostanie moim następcą”. 
I wyruszył na pielgrzymkę.
Pierwszy syn zamknął je w żelaznym skarbcu, bo gdy ojciec wróci, musi dostać je takie same.
Drugi syn pomyślał:
 “Jeśli zamknę je tak, jak mój brat, obumrą. A obumarłe nasienie nie jest już nasieniem. Ojciec powie, że dał mi żywe nasiona, które mogły rosnąć, a te byłyby martwe, nie urosłyby”. 
Poszedł więc do sklepu, sprzedał nasiona, przechował pieniądze. Pomyślał: 
“Gdy wróci ojciec, pójdę do sklepu, kupię nowe nasiona i oddam mu lepsze niż te, które dostałem”.
Trzeci zrobił jednak najlepiej. Poszedł do ogrodu przy domu i rozrzucił nasiona wszędzie wokoło.
Po trzech latach, gdy wrócił ojciec, pierwszy syn otworzył skarbiec. 
Wszystkie nasiona obumarły, cuchnęły. Ojciec rzekł:
 “Te nasiona ci dałem? Mogły przemienić się w kwiaty i wydać wspaniały zapach. 
Te nasiona śmierdzą! To nie są moje nasiona!”.
Poszedł do drugiego syna. Ten pobiegł na bazar, kupił nasiona, wrócił i rzekł: 
“Oto te nasiona”. Ojciec na to: 
“Jesteś lepszy od pierwszego brata, ale nie jesteś jeszcze tak zdolny, jakbym chciał”.
Zwrócił się do trzeciego, z wielką nadzieją i lękiem, co ten zrobił.
 Trzeci syn zaprowadził go do ogrodu, gdzie były miliony kwitnących roślin, miliony kwiatów.
 I powiedział: 
“To są nasiona, które mi dałeś. Wkrótce będą zbiory i oddam ci je”.
Ojciec odrzekł:
 “Zostałeś moim następcą. Oto jak należy obchodzić się z nasionami”.
Nasieniu nigdy nie zagraża niebezpieczeństwo, pamiętaj o tym.
 Co miałoby zrobić nasieniu? Nasienie jest doskonale zabezpieczone. 
To roślina zawsze jest w niebezpieczeństwie, jest bardzo delikatna. 
Nasienie jest jak kamień, twarde, ukryte za twardą skorupką. 
Roślina musi przetrwać tysiące zagrożeń. 
Nie wszystkie rośliny dorosną do takiej wysokości, by móc wydać kwiaty, tysiące kwiatów …
Bardzo niewielu ludzi dostępuje tego drugiego etapu, 
bardzo nieliczni z tych, którzy dostąpili drugiego, dostępują trzeciego etapu: etapu kwiatu. 
Dlaczego nie mogą dostąpić trzeciego etapu? 
Ze względu na chciwość, skąpstwo, nie są gotowi dzielić się … 
ponieważ są w stanie nie-kochania.

Odwagi trzeba, by stać się rośliną, a miłości trzeba, by stać się kwiatem. 
Kwiat oznacza otwieranie się serca drzewa, 
uwalnianie jego aromatu, dawanie duszy i wylewanie istnienia do egzystencji. 
Nie pozostań nasieniem. Nabierz odwagi, aby poniechać ego, 
bezpieczeństwo i zabezpieczenia, 
odwagę na otwartość.

z nauk Osho


Brak komentarzy: